מהו תפקידו של החונך האקדמי?

החונך האקדמי יהיה אחראי לביסוס החומר והרחבת ההבנה של החומר הנלמד בקורס. החונך ייתן לסטודנטים כלים ומיומנויות למידה מתאימות שיסיעו לסטודנטים להבין טוב יותר, ולהגיע למבחן הסופי ברמה גבוהה יותר של מוכנות. החונך האקדמי יפעל למען הסטודנטים ויגלה אחריות, אכפתיות, מסירות, מתוך הבנה ואמפתיה לקשיים של הסטודנטים בסמסטר הראשון ללימודיהם.

  1. החונך האקדמי מחויב בפיקוח אקדמי. מוטלת עליו האחריות לתאם פגישה עם המפקחת האקדמית שלו, לשתף אותה בבניית מערך הסדנא, ולהתייעץ איתה בכל עניין הקשור לתכנים ואופני העברת הסדנא.
  2. נוהלי דיווח – החונך האקדמי בודק בתחילת כל סדנא את הנוכחים בסדנא שלו (כולל מאחרים – ויש לציין זאת) החונך יעביר מיד את מצבת הנוכחות לרכז האקדמי וכן את תוצאות הבחנים אותם ערך בקבוצתו. המידע יועבר לרכז בצורה של טבלאות מסודרות כשליד כל שם של חניך יכתוב החונך הערות והסברים לגבי מהות הקושי והמלצות להמשך סיוע (למשל – להתמקד יותר בלימוד הוכחות, לפתור תרגילים עד הסוף וכו'.
  3. החונך האקדמי יאתר סטודנטים חלשים/מתקשים בסדנא שלו ויפעל באופן הבא:
    ברמת העדכון – יודיע על כך מיד לרכז האקדמי שיעביר את המידע לחונכים האישיים. לעיתים אף יצור קשר ישיר עם החונך החברתי ויבדוק כיצד ניתן לסייע.
    ברמת הסיוע – יבדוק מהו מקור הקושי (הבנה/ חוסר תרגול/ שותפים גרועים ללמידה /לחץ וכו' וימליץ לסטודנט לגבי טיפול בקושי לפי מצבו. כך למשל תישקל הפנייה לצורך מתן שיעורי עזר פרטניים ביחידה לקידום סטודנטים. ובמקרים של לחץ הפנייה ליועצת ביחידה.
    ברמת המעקב – יבדוק בשיעורים הבאים אם חל שינוי וידווח על כך לרכז.